شرکت کارماتک از بین واجدین شرایط دعوت به همکاری می نماید

۱- ارسال این فرم هیچ تعهدی را برای شرکت کارماتک ایجاد نخواهد کرد.

۲- تکمیل دقیق تر فرم باعث تسریع در بررسی صلاحیت شما خواهد گردید.

۳- شرکت از پذیرش و استخدام افراد دارای بیماریهای خاص و سوء سابقه معذور می باشد. لذا در صورت کتمان ، قرارداد آنها به صورت یکطرفه فسخ خواهد شد.

۴- شرکت پاسخگوی تماسهای تلفنی نخواهد بود .

 

  • حسابدار
  • گرافیست
  • نقشه کش صنعتی