بیست و سومین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو و صنایع وابسته ۲۴ تا ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۲ در مشهد برگزار گردید.

قبلیباشگاه مشتریان کارماتک